Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A kristálygyógyászat története- jelen helyzete

2011.03.18
A kristálygyógyászat története, jelen helyzete
 
A föld ismert történelmi, és a legendák világába vesző régmúlt korszakaiban élő népeknél egyaránt nagy megbecsülés övezte a természet erőit, ahonnan a természetes gyógyászati rendszerek alapelemei származnak. Kr.e. 1600-ból származnak azok az ismert leírások, amelyek a kristályok gyógyító erejére vonatkoznak, bár feltételezzük, hogy a kristálygyógyászat közel egyidős az emberiséggel. Az ősi civilizációkban a gyógyítás és a hatalom forrásai voltak, információ- és energiahordozóként használták őket. Olyan geometriai mintákat fejlesztettek ki, mellyel energiamezőket hoztak létre. Mivel a nemes kövek hatalmas finomenergia mezőket hoznak létre, energiájukkal kultikus tárgyakat, oltárokat, templomokat, szent kapukat, kultikus helyeket és vallási ceremóniákat lehetett erősíteni és védeni, a ceremóniák és rituálék alkalmasak az elemek (föld, víz, tűz, levegő) erőinek összekapcsolására. Így erősíteni lehet a kapcsolatot a kozmoszhoz, az ős-alaphoz. Ezeket a rituálékat, ceremóniákat megfelelő időpontokhoz kötötték, mint például hold-tölte, napforduló, nap-éjegyenlőség, stb., ugyanis ezeken a napokon az atmoszféra energiával nagyon telítetté válik.
Kína és India szent kolostoraiban hosszú hónapokon keresztül az akkori egyszerű módszerekkel különleges alakú köveket tudtak csiszolni, melyet, ha a beteg a kezébe vett, rövidesen érezte hatását. Energiapályáin – meridián vonalai mentén - kialakult az egyenletes energiaáramlás. Egyiptom papjai, papnői, akik egyben gyógyítók is voltak, sok nemes követ viseltek testükön. Ez azt a célt szolgálta, hogy feltöltődjenek olyan erővel, amelyet a betegeknek tovább tudnak adni.
Hippokratesz, az orvostudományok atyja is foglalkozik műveiben a kristályokkal. Pilusz, pedig (i.e.93-ban) Természettudományos Enciklopédiájában rendszerezi őket. Ez időtájban alakul ki a kristályok és drágakövek ezoterikus jellege, amely napjainkban kiteljesedni látszik. Gondoljunk csak a védő, segítő, gyógyító és szerencsekövek sokaságára.
Amit azonban az emberiség a kristályokkal kapcsolatban, a régmúlt időkben megtanult, lassan feledésbe merült, az ismeretek egy része elveszett, és a megmaradó ismereteknek, pedig a materialista meghatározása erősödött fel. Az emberek anyagi világhoz való kapcsolata mind erősebb lett, a kristályok értékét a szépségük és ritkaságuk fejezte ki.
Az orvostudomány óriási lépésekben haladt előre a múlt században. Azonban egyetlen tudományág sem bánik annyira pazarlóan az évezredek által felhalmozódott ismeretekkel, mint épp az orvostudomány. Sajnálatos módon az eszköztárából hosszú időre kitiltotta a természetgyógyászat majd minden ágát. A kipróbált, és jól bevált gyógynövényeket is felcserélte a gyógyszergyárak - sohasem mellékhatás nélküli - készítményeivel. Ma már szerencsére egyre több orvos támogatja, hogy páciense az általa felírt gyógyszereken kívül - mintegy kiegészítésképpen - egyéb paramedicinális módszereket (a modern orvoslás által el nem ismert, de sok esetben annak módszereinél hatásosabb gyógymódot) használjon.
Közel sem ilyen jó a kristálygyógyászat helyzete. A kristályokkal, ásványokkal történő gyógyítást napjainkban szinte még egyáltalán nem ismerik. Az orvosok többsége még az elől is elzárkózik, hogy végiggondolja az ásványok gyógyító hatásáról szóló elméleteket, netán egzakt módszerekkel megvizsgálja, hogy valóban hatnak-e a "kövek" az élő szervezetre.
Nem arról van szó, hogy a modern orvoslás helyett a kristályok gyógyító erejét kellene használni. Csupán figyelmet kéne szentelni az emberiség több ezer éves történelme során kialakított hagyományoknak, és segítségül kellene őket hívni a legkorszerűbb terápiák hatásfokának erősítésére. Sokan, akik a kristályok gyógyító erejét tagadják, azt állítják, hogy hatásuk kizárólag a hiten, az emóciókon alapszik. Tegyük fel, hogy nekik van igazuk, és a kristályok mágikus erejét csak mi tulajdonítjuk nekik. Viszont ne feledjük el: a gyógyítás tulajdonképpen mindig több síkon történik, és az első lépcső vitathatatlanul a lélek szintje. Ma már mindenki tudja, hogy nem elég a fizikai test szintjén legyőzni a betegségeket, hiszen ez egyenlő a tüneti kezeléssel. A problémák okának forrását a lélekben kell megkeresni.
A fizikusok is bebizonyították, és mérésekkel igazolták, hogy a kristályok egymástól teljesen eltérő erőtérrel rendelkeznek - vibrálnak. És miért ne lenne meg e tulajdonságuk, hiszen keletkezésüknél a Föld leghatalmasabb erői bábáskodtak, kezdve a vulkáni működéstől a fényjelenségeken és légköri hatásokon keresztül egészen a múló időig. Ez utóbbinak különösen fontos szerep jut az ásványok, kristályok keletkezésében, hiszen a legértékesebb drágakövek az emberi képzelet számára felfoghatatlanul hosszú idő alatt alakulnak ki.
A feledésbe merült információk az elmúlt évek során fokozatosan kerültek a figyelem középpontjába. Kezdik az emberek újra megtapasztalni, hogy a kristályenergia valóságos, a kristályok képesek együtt rezegni más tárgyakkal, élő szervezetekkel. Az ezzel kapcsolatos tudás az újkorban feledésbe látszott merülni, majd századunk utolsó harmadában kezdtük újra felfedezni és alkalmazni, mint a tradicionális orvoslást támogató önálló terápiát. Terjedését segíti az az egyre nyilvánvalóbb tény, hogy az emberiség egy új korszak kezdetének küszöbén áll, ez a Vízöntő Kristály Korszak. Földünk elérkezett fejlődésének ahhoz a kritikus szakaszához, melyben meg kell nyitnia önmagát (mint evolúciója kezdetén), hogy megismerjen új energiaforrásokat, energia- információhordozókat, tárolókat. A Vízöntő-korszak a Kristályenergia korszakává válhat. Ez az új energia a Kristály- Tér- Erő.