Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KÜLÖNLEGES TELIHOLD 2011 03 19

2011.03.19
Különleges Telihold, mentsük meg a Földet!
 
ELŐSZÓ:
 
Ahhoz, hogy megértsünk mindent, elfogadással kell olvasni ezt a cikket. Nem elég csak érdeklődni, hinni kell. Ha elég nyitottak vagyunk, megérthetjük a Világban zajló történéseket, mert mindenre van magyarázat, csak tudni kell, hogy melyik kulcs nyitja az ajtókat.
 
Először is kezdeném egy kis Hold történettel, majd folytatólagosan egy kis asztrológia a jobb megérthetőség miatt, utána a holddal összekapcsolható víz elem hatására térnék ki, végül az analógiás magyarázatokra, amikkel összeállíthatjuk magunkban a képet, hogy hogyan is menthető meg az emberiség? 2012 közeleg…és nem akarok vészjósló lenni, de ha csak ülünk a babérjainkon és nem teszünk semmit, vagy nem leszünk képesek ezen hatásokra sem, végre cselekedni, annak beláthatatlan következményei lehetnek. Persze megtehetjük, és az is a mi döntésünk lesz…. De erre inkább idéznék egy idézetet:
 
„Megtehettem volna... Soha nem fogjuk föl igazán az ilyen mondatnak az értelmét. Valójában életünk minden pillanata tartogat valamit, ami megtörténhetne, és mégsem történik meg. Rengeteg mágikus pillanat van, amit nem is veszünk észre, mígnem a sors keze - teljesen váratlanul - megváltoztatja az egész életünket… és akkor már hiába gondolkozunk a megoldásokon! Mert elszalasztottuk a cselekedetek pillanatát!”
 
HOLD TÖRTÉNET:
 
A Hold különleges helyet foglal el az emberiség kultúrtörténetében is. Az őskor és az ókor vallásaiban a Holdat istenségnek tekintették. A legismertebb holdistenségek a görög mitológiabeli Szeléné, vagy római megfelelője, Luna istennő, de az egyiptomiak Honszu istenétől kezdve a maják Ixchelén át az észak-amerikai navahó indiánok istennőjéig tucatnyi kultúrában tisztelték istenként a Holdat. Közelsége miatt már régóta vizsgálják.
 
Napjaink elfogadott tudományos vélekedése, hogy a Hold hatalmas szerepet játszott az élet kialakulásában és fennmaradásában. Gravitációs hatásával stabilizálta ugyanis a Föld keringését, térbeli helyzetét. A Föld forgástengelyének ferdesége a Hold hatására viszonylag állandó, míg például a Marsé tág határok között ingadozik. E hatás nélkül a Föld éghajlata kiszámíthatatlan lenne, az égövek rövid időszakok alatt vándorolnának tova, és ez igen megnehezítené, esetleg lehetetlenné tenné az élet fennmaradását. A Hold által keltett apály és dagály jelensége a tengerpartok mentén ugyancsak elősegítette az élet fennmaradását és kiváltképp szárazföldi térhódítását. A különböző ezoterikus tudományok ezért is kapcsolják a „Víz” elemhez, és a változásokhoz!
 
A tengerparton élők, nyaralók számára ismert jelenség a tenger vízszintjének ritmikus emelkedése, apadása. Az árapály azonban ennél sokkal bonyolultabb jelenség és nemcsak a tengerek vízszintjére hat, ám a köztudat helyesen köti a Holdhoz.
 
Körülbelül 28 napig tartó föld körüli keringése során a kis hold mindig csak az egyik oldalát fordítja a nap felé, azt az oldalát, amely teliholdkor teljes pompájában tárul a szemünk elé. A másik oldal örök sötétségbe burkolózik. Az asztronómusok a mellékbolygóknak egy más égitest körüli ilyen "konok" keringését "kötött körforgásnak" nevezik. Ha a hold - a föld felől nézve a föld és a nap "között" áll, akkor éjsötét hátoldalát fordítja felénk. Ilyenkor nem látható, és a földön újhold uralkodik (régebben "holt hold"-nak is nevezték).
Fontos megfigyelés, hogy a hold újholdkor két-három éjszakán át ugyanazon csillagképi háttér előtt, és így ugyanabban az állatövi jegyben áll, mint a nap. Ez érthető, ha meggondoljuk, hogy a hold újholdkor van a legközelebb a naphoz, és így a nap, a hold és a földi szemlélő szinte egy vonalat alkot. Így a hold márciusban körülbelül mindig a halak jegyében, augusztusban mindig az oroszlán jegyében áll, és így tovább.
Érdemes megjegyezni ezeket a szabályokat, ha az ember hozzávetőlegesen ki akarja számítani, hogy a hold pillanatnyilag melyik állatövi jegyben található. Tartsa szem előtt: a hold mindig két-három napig tartózkodik egy állatövi jegyben. A márciusi újholdat követő telihold tehát pontosan az állatöv felét járta be, és így hat állatövi jeggyel haladt tovább, tizennégy nappal később tehát a szűz vagy a mérleg jegyében kell tartózkodnia. Ez az elv az év minden más hónapjára is alkalmazható.
A föld lélegezni kezd. Az újhold-napok impulzusai nem olyan erősen érzékelhetők közvetlenül, mint a teliholdéi, mert az erők átpolarizálódása és újrarendeződése a fogyóból a növő holdba nem olyan hevesen megy végbe, mint megfordítva, holdtöltekor.
 
 
A telihold (holdtölte)
A hold végül föld körüli útja felének végére ért, a nap felé forduló oldala, mint telihold, mint fénylő, kerek korong áll az égen. A nap felől nézve a hold most a föld "mögött" található. A naptárakban a teliholdat/holdtöltét világos koronggal jelölik. Még a telihold néhány órájában is világosan érezhető erő válik érzékelhetővé a Földön az emberek, az állatok és a növények körében, miközben a holdimpulzusok irányváltása a növekvőből a fogyóba erőteljesebben válik érezhetővé, mint az újhold idején bekövetkező erőváltás.
 
ASZTROLÓGIAI HATÁSOK:
 
Napjegy hatás:
 
Ez a telihold most éppen még a halak napjegyben fejti ki hatását, majd 21-én lép át a kos jegyébe.
 
Holdi feladat a halak napjegyben: Az emberiség szolgálata, az önfeláldozás gyakorlása talán éppen olyan személlyel szemben, aki rokoni – vagy a partner révén kerülünk vele rokoni kapcsolatba –, és akivel a viszony nem a legjobb. Az anyánk életében van egy nagy titok, amelyről semmit sem árul el, és csak azt érzzük, hogy régen volt valami, pontosabban valaki, akihez erős szálak fűzték, és a hiánya érzékennyé, sebezhetővé tette. Ezt a titkot nagyon nehéz lesz kifürkészni, de ha sikerül, akkor jobban megérthetjük a vele való kapcsolatot, és rájövünk arra is, hogy a barátok, ismerősök miért használnak ki gyakran, és a párkapcsolatban miért mi adunk többet, és nem a másik.
A mostani telihold alkalmával pozitív erők lépnek felszínre, amikor mindenki gyakorolhatja, és beteljesítheti a „feladatát”!
Holdi örökség a halak napjegyben: Gondoskodjunk másokról, mondjunk le a saját előnyünkről, adjunk és adjunk, mégpedig önzetlenül, mert ha nem tesszük, nem kapjuk meg azt a szabadságot, amire a lelkünknek szüksége van. Ráadásul a sors úgyis elveszi tőlünk, és akkor már jobb, ha önként mondunk le róla. Az anyukánk mély szeretetet érez irántunk, és sokat aggódik értünk, még akkor is, ha ennek éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk, és inkább a hiányát érzzük, mint a közelségét.
A holdi hatás feloldása a halak napjegyben: A művészetekkel foglalkozás, segíteni a magányos embereknek, hogy egymásra találjanak, megértő és együtt érző magatartás elsajátítása és a betegségben szenvedők lelki és fizikai ápolása. Jótékonykodás, alapítványi munka végzése.
(Itt megjegyezném, hogy talán az sem véletlen, hogy ma, 2011. március 19-én, az RTL Klub Való Világ csapata rendezi és szervezi a „Nagy Jótékonysági Gáláját”, ezzel mozgósítva az embereket az összefogásra, és az egymás felé fordulásra, az éhező gyerekek érdekében!)
 
Holdjegy hatás:
 
A mostani teliholdunk a Szűz holddal érvényesül, majd a csúcspontot elérve kb.18.00- 19.00 körül tetézik, és kb. 20.00- 21.00 körül lép át a Mérlegbe.
 
Hold a Szűzzel: Legyőzzük a lelkünk mélyén lapuló félelmet, hogy terhet jelentünk mások számára. Még nagyobb feladat, hogy ki tudjuk mutatni az érzéseinket, és nem mindig annyira fegyelmezettnek lenni, hogy a haragunkat vagy az utálatunkat, amit valaki felé érzünk, benyeljük, mert ez meg is betegíthet. Ha úgy érzzük, nem kapjuk meg érzelmileg azt, amire szükségünk van, akkor ezt szavakba kell önteni, és nem csak reménykedni, hogy egyszer majd biztosan kitalálják, mire van szükségünk. Eljött a tisztázandó helyzetek megoldásának ideje.
Örökség a Szűz holdban: A nagy realitásérzék. Kitartás, józanság, megbízhatóság. De sajnos az analizálgató képességet is örökül kapjuk, ami nehézzé teszi a párkapcsolatokat.
A Szűz holdi hatás feloldása: Olyan tevékenységet választani, amiben segítségére lehetünk másoknak, esetleg gyógyíthatjuk a lelki vagy a testi bajaikat. A családdal szemben önfeláldozóan viselkedünk, és kellemes kapcsolatokat próbálunk meg kialakítani. Nem annyira a józan érdekek határozzák meg a viszonyainkat, hanem a szeretet, az elfogadás, és hogy képesek vagyunk többet adni, mint amennyit kapunk.
 
Hold a Mérleggel: Keresi az egyensúlyt, a kapcsolatokat és a nyugalmat.
Az egyenjogú kapcsolatok kialakítása, és ha büszkeséget érzünk a partnerünk vagy a rokonunk iránt, akkor ezt szóban fejezzük ki.
Örökség a mérleg holdban: A kedvesség, a barátságosság, az intelligencia, a meghallgatási képesség, és az a képesség, amivel feledtetni tudjuk mások gondját. Könnyedén megértjük az összefüggéseket és a mögöttes okokat, így jobban tudva segíteni bárkinek.
A Mérleg holdi hatás feloldása: A megfelelési vágy elengedése, és a belső értékek felé figyelés a külsőségek helyett. A szeretet fontossá válik, ezzel együtt a megbocsátás is! Megértjük a magasabb szintű érzéseket!
 
A Rák jegy uralkodó bolygója a Hold!
 
Éppen ezért ebben az időszakban a Rák jegyre jellemző tulajdonságainkat tudjuk most átalakítani, átváltoztatni. A túlzott biztonságra törekvésünket, a magunk köré húzott falakat tudjuk most lerombolni, átalakítani. Megnyílhatunk az emberek-, a Világ felé, és ezzel az energiával tudunk tökéletesen ráhangolódni a változás átalakító erejére, és egymásra. Ez az erő felemel, és kinyit. Átdimenzionál bennünket egy magasabb létsíkba, ahol nem érzünk félelmeket, csak biztonságot, boldogságot, gyarapodást az élet minden területén.
 
Másfajta megközelítésben, a hold a halakban, az alapvető érzelmi szükségletünk, az egységérzet. Álmodozó, sokszor valóságidegen lelkivilág jellemző. Empatikus, sőt szinte teljesen össze tudunk olvadni másokkal. Reakciók az intuíciókból fakadnak, és a környezetnek megfelelően alakulnak. Ösztönös tehetségünk van az önfeláldozáshoz. Érzelmi biztonságunkat a spirituális nyitottság teremti meg. Ábrándos, művészi, önfeláldozó, lélekben messze járó gondolatok jellemzőek.
 
*     *     *
 
Térjünk most ezek után át egy kicsit a következő, majdnem legfontosabb állomásra. Ahhoz, hogy megértsük a mostani „Különleges Teliholdunk” hatását, és a következő cikluslépés értelmét, térjünk ki a telihold víz elemre való hatására is. Az analógiákon keresztül könnyebben megértjük a Világmindenségben zajló eseményeket! Az ayurvédikus magyarázatokat hívom segítségül.
 
 
A Víz elem
 
Az Ayurvédában a vízelem a teremtés sorrendjében az utolsó előtti, azaz a negyedik. Az ember azt gondolná, hogy ez a legnyilvánvalóbb elem, azonban meg fogjuk látni, hogy azért nem ilyen egyszerű. Ahogy a többi elemnél is igaz volt, a víz elem sem pusztán a természetben található vízzel azonos, illetve vannak lelki aspektusai is.
 
 
A vízelem, egyik legnyilvánvalóbb, de nem a legfontosabb tulajdonsága a folyékonyság. A teremtési folyamatból adódóan (gúnák csomósodása) ezt az elemet is a három gúna aránya határozza meg.
A vízelem minimális öntudati funkcióval bír, így a világosság princípiuma igen csekély mértékben van jelen. Ennek köszönhető, hogy a víz ki van téve a többi őselem jelenlétének, önmagában nem létezhet. A vízelem létezéséhez szükséges a teremtési sorrendben őt megelőző valamennyi elem. A vízben közepesnél inkább kisebb mértékben van jelen a mozgékonyság princípiuma, mivel a víz mozgása korlátozott. Közepesnél nagyobb mértékben van jelen a „tamasz”, amelynek oka egyrészt az öntudat csekély jelenléte, másrészt az, hogy a víz elemnek erős kötöttségei vannak a többi elemhez. A tűz és föld között helyezkedik el.
 
A lelki víz
A víz elem a lélekben, mint összetartó erő, kötőerő jelenik meg, ez egyben a víz legfontosabb tulajdonsága is: összetart. A jól kontrollált (a többi elemmel harmonikus víz) az ember számára a harmonikus kapcsolatokat, párkapcsolatban a harmonikus családot jelenti az ember számára. Harmonikus formájában a hűség, diszharmonikus formájában a hűtlenség, vagy épp a túlzott ragaszkodás jellemzi. A labilitást számára az erős tűzelem, vagy túlzott levegőelem hoz, amely a víz komótosságát képes gyors, de értelmetlen mozgássá transzformálni.  A harmonikus föld képes mederben tartani víz kötéseit, a túlzott föld azonban gátolja az ember kapcsolatteremtő képességét. Ha egy embernek személyközi konfliktusa akad (szülő-gyermek-, pár-, baráti-, vagy egyéb kapcsolatok), akkor egészen bizonyos, hogy a vízelem sérül, ahogy a gyermekvállalási konfliktusoktól is. Természetesen, nem csak a személyközi kapcsolatokat jellemzi a vízelem minősége, hanem minden létezőhöz való kapcsolatot is, így tárgyakhoz, állatokhoz, eszmékhez való ragaszkodás, vagy épp azoktól való félelem is a vízelem hatókörébe tartozó dolgok.
A vízelem kontrollálatlansága esetén –a többi elemhez hasonlóan- romboló hatású elemmé válik. Az ilyen ember olyan erős kötöttségeket épít ki bármilyen létező tárgyhoz, állathoz, vagy emberhez, amely számára is, illetve a vele kapcsolatban lévő emberek számára is terhes. Természetesen lehetséges ennek épp az ellenkezője is, hogy a kontrollálatlan víz megszakít egy, vagy több szerettével minden kapcsolatot.
Az emberben a túl sok víz tehát túlzott ragaszkodást, túlfűtött szexuális étvágyat, hűtlenségre való hajlamot, szenvedélybetegségeket okoz. A túl kevés víz általában a fajfenntartási félelmek miatt alakul ki, amely megnyilvánulhat az ellenkező nemtől való félelemben, a gyermekvállalási félelemben, a szexualitástól való félelemben, illetve a személyközi kapcsolatokban elszenvedett konfliktusok által keletkezett, a másik embertől való félelmekben.
A víz legfőbb tulajdonsága az összetartás, sajnos, ezt sokan összekeverik épp a vízelem kontrollálatlansága miatt azzal, hogy testi célokért kötődnek össze emberek, vagy embercsoportok, így az emberben lévő víz, hullámzóvá válik, mint a tenger. Aki viszont lelki célokért alakít közösséget, abban a víz kisimul, mint a nyári tó vize és képes harmonikus és tartós, de ragaszkodásoktól mentes kapcsolatokat kialakítani.
 
Fizikai víz
A testben a vízelemhez tartoznak azok a rendszerek, amelyben két szerv, vagy sejt összekötése történik meg. Ilyen például az érhálózat. Általában minden testnedv a víz hatókörébe tartozik, illetve azokon kívül a zsírszövetek és a csontvelő is. A testben a vízelem hatáskörébe tartoznak a kenés-, olajozás, mint például az ízületek kenése is.
A vízháztartást a vese szabályozza, így ez a szerv egyben a személyközi konfliktusok színtere is. A vese problémákkal küzdő embereknek egészen biztosan megoldatlan kapcsolati problémái vannak.
Az egészen biztos, hogy butaság, hogy akkor is innod kell vizet, amikor nem vagy szomjas, ahogy ezt ma a tudomány tartja. Egyrészt azért, mert szomjúság, mint kontroll azért van a szervezetben, hogy figyelmeztessen, ha a vízháztartás csökken, ugyanakkor el kell hinned, hogy a szervezeted nem akkor figyelmeztet, amikor már teljesen kiszáradtál, hanem pontosan akkor, amikor az szükséges. Másrészt általánosítani azért nem szabad az ilyen állításokat, mert a Kapha típusú emberekben, a víz túlsúlyban van, számukra az indokolatlan vízbevitel a betegséget sietteti.
 
A víz megjelenési formái
Ahogy a földelem nélkül nem létezik alakzat, úgy a vízelem nélkül nem létezik test. A természetben minden víz, amely folyékony, így minden elemnek van „víz” állapota, az olvadáspont és a forráspont között. A vízelem következő megjelenési formája az édes és a sós íz. Az édes ízben a föld is jelen van, így a föld és a víz együtt épp a testet növeli. A sós ízben jelen van a tűz is, ezért a sós íz kontrollálja a vízelemet (ismeretes, hogy a sónak milyen hatása van a vízháztartásra), így ér össze a modernkori tudomány és a több ezer éves Ayurvéda.
 
A víz elemhez a hallás, a tapintás, a látás és az ízlelés érzékelései tartoznak, ezek közül az ízlelés az, amelynek a teremtési sorrendben őt megelőző elemekkel nincs kapcsolata.
A víz megjelenési formája a fizikai világban és a testben is hasonlóan működik, mint a lélekben. Nem hiába alkotja testünk közel 70%-át víz, ha nem lenne bennünk, az ember csak por és hamu volna, ahogy azt a szentkönyvek emlegetik. Ahogy egy maréknyi homokot kemény sárgombóccá gyúrhatsz, ha vizet öntesz hozzá, az emberi testet kicsit bonyolultabb kötésekkel tartja össze a vízelem. A félre értések elkerülése miatt jegyzem meg, hogy az atomi kötéseket is a vízelem alkotja, itt nyilvánvaló az eltérés a természetben található víz és a vízelem között, bár vannak átfedések köztük.
Figyelj arra, hogy ne uralkodjanak benned fajfenntartási félelmek. Legyél magányos, ha tudatosan úgy döntesz, mondj le a szexualitásról, ha úgy döntesz, mondj le a gyermekvállalásról, ha úgy döntesz, de soha ne félj, mert a vízelem hiánya instabilitást hoz életedre, ha félsz.
Egyes buddhista szerzetesek, aki a lemondást összekeverik a félelemmel, azért nem tudnak felszabadulni, ahogy Buddha tanította, mert nem szabadok. Én magam is beszélgettem olyan buddhista szerzetessel, akinek a szex szótól is rögtön felment a vérnyomása és erőszakosan magyarázta nekem, hogy az nem helyes. Idegessége arról beszélt, hogy nem lemondott, hanem megtagadta és fél a szexualitástól, márpedig addig nem láthat világosságot. Ha nincs vágyam, bárkivel, bármikor beszélek a szexualitásról anélkül, hogy szélsőséges érzelmek lennének úrrá rajtam. Az említett szerzetes – bár szentnek gondolta magát – lélekben éretlenebb volt, mint az az ember, aki inkább nem mondott le a fajfenntartásról, és őszintén megélte azt. Inkább legyél gyenge, de őszinte, mint látszat erős, de hazug. Az első embernek, ha nem is szabadul meg az anyagi világtól, mentségként ott van neki a Krisztus, a második embernek ez a reménye sem lehet, ha meg nem tér.
 
ANALOGIKUS MAGYARÁZAT
 
Nagyon sok mindent hallhattunk és olvashattunk már a teliholdról és különféle hatásairól.
Véleményem szerint ez a mostani „Különleges Telihold” rendkívül pozitív hatásokat fog hozni!
Igaz az is, hogy ki miként éli meg saját maga számára a dolgokat és a lelki feladatokat…
Annyi mindent hallani mostanában a 2012-es teóriákról, és nem beszélve a Földünket fenyegető katasztrófákról sem, mint a pár nappal ezelőtti Japán katasztrófa, ezzel együtt a fenyegető atom-katasztrófa és a nyakunkon álló Líbiai háború (?) is. Ha az analógiát veszem alapul, és a várható eseményekre koncentrálok, nem is olyan furcsa, hogy Földünk így reagál. De persze az „Isteni Gondviselés” most is, mint mindig a segítségünkre siet, kezünkbe adva a megoldásokat és a kulcsokat, ha van szemünk meglátni, és fülünk meghallani a történések okait.
 
Földünk életciklusainak történései üzennek nekünk!
 
Az elmúlt időszak asztrológiai jelentései a „Tűz elem” tisztításáról adtak hangot. Elvettek tőlünk mindent, amire már nem volt szükség. Észre kellett hogy vegyük magunkon a változást, ezzel lemondva dolgokról, hogy elfogadjuk az áramlást. Mind fizikai, mind lelki, mind szellemi megtisztuláson vagyunk keresztül. Érződött ez a pénzügyi világválsággal kezdődően, a munkahelyek elvesztésén át, a lelki problémák sűrűsödéséig. Sok ember, sok családtag, szerettünk „távozását” hozta az elmúlt időszak. Szellemileg és lelkileg is átértékelődtünk. Egyre inkább kezdtek az emberek a spiritualitáson keresztül menedéket keresni, megadva maguknak az esélyt, hogy felvegyék a „Változás” ritmusát! Szinte kézzel fogható esemény erre épp most a hold-hatása. Meghozza életünkben talán a pozitív fordulatot! Talán már sokan érezzük is, ahogy nyitogatja a szeretet kapuit! Mert csak így leszünk képesek tovább élni ezek között a hatások között! Ha végiggondoljuk a fentebb leírtakat, és a jegyek jellemzőit a hold hatására, akkor megérthetjük, hogy milyen életet éltünk eddig, mint egy tükröt tartva az önismeret felismeréséhez. Észrevesszük, hogy mi az, amin változtatnunk kellene. Ha az kell a változáshoz, hogy le kell mondanunk sok mindenről, akkor tegyük meg! Bátran, félelmek nélkül! Az emberi lélek akkor lesz igazán boldog, hogy ha elfogadja a gyengeségét, ezáltal megértve a bennünk rejlő fájdalmakat, majd elfogadva azt, képesek leszünk elengedni, és levetkőzni végre a már szétnyűtt, elkopott kabátot. Ha eljutunk odáig, hogy észrevegyük saját magunkon a mázsás lelki súlyokat, feléled a vágy a pihenésre, a tehermentességre. Elegünk lesz a rossz, negatív dolgokból egy életre! Felébred a vágy a változásra, a változtatásra! Belátjuk, hogy ahhoz, hogy békés, nyugodt életet élhessünk tovább, szükségszerű a körülményeket kikényszerítő lemondás. Ha ellenállunk ezeknek az eseményeknek, és csak tiltakozunk, a hold és a vízenergia még mélyebbre taszít bennünket, és teszi ezt addig, amíg meg nem törünk! A víz ereje és energiája felszínre hozza a még mélyen szunnyadó sötét lelki maradványokat, hogy kitisztítsa, kimossa azt a lelkünkből. Akár tetszik akár nem, fürdenünk és tisztulnunk kell! Méghozzá a telihold hatására rendkívüli erővel! Persze megtehetjük, hogy ellenállunk, vagy semmibe vesszük a dolgok történéseit, de akiben szív dobog, az egyszer meg fogja hallani a dobbanását is, és erre a hívogató hangra nem fogunk nemet mondani. A folyamat következménye, hogy a szívcsakra megnyílásával újra aktiválódik a levegő elem áramlása, és pozitív változásokat hoz a csakrák- hoz is. Megértve és ráhangolódva most már a szeretet, az összetartozás, az összetartás erejét, a szív energiája kinyitja azt a csatornát, ami kiárasztja bennünk az összes csakra energiáját. Megérezzük, és megértjük egy felsőbb akarat, egy Isteni terv erejét és értelmét. Megkaphatjuk a Mindenség élményét. Ahol nincs már múltbéli fájdalom, nincsenek a jövő felé törekvő értelmetlen anyagi hajhászások, csak a pillanat, a most, a jelen, idő nélkül a mindenségben!
 
Még egy szemlélet a jobb érthetőség érdekében:
 
Ehhez számon kell vennünk a 7 fő csakránkat, és a hozzá rendelt természeti elemeket is.
7. csakra: Az „Abszolút”
6. csakra: Nincs konkrét hozzárendelés, elemeken túli jellemzői vannak.
5. csakra: Az „Éter”
4. csakra: A „Levegő”
3. csakra: A „Tűz”
2. csakra: A „Víz”
1. csakra: A „Föld”
 
Ha abból indulunk ki, hogy milyen hatással vannak Földünkre a Változások, akkor egyenlőre csak az alsó 4 csakrát vegyük figyelembe, és dolgozzunk a 4 alapelemmel.
 
Tehát:
A Cél a „Föld” tisztulása! Ahhoz, hogy a már előre kialakult dolgokból harmonikus egységet alkossunk, az elemeknek tisztán együtt kell rezegniük, egymást építve és segítve. Ha hiba csúszik a gépezetbe, és rosszul működnek a dolgok, nincs meg az elemek összhangja. A rosszul kialakított egységből csak a lebontás, és visszabontás útján érhető el újra az összhang, és akkor tudjuk újra felépíteni úgy az egységet, hogy az, tisztán és megfelelően működjön. Mindennek a központja, a szív eleme, a levegő. Elkezdjük felismerni a levegő elem által a hibáinkat, és elindul bennünk a vágy a változás, a gyógyulás irányában, hogy végre tiszta levegőt lélegezhessünk. Ehhez társul segítőként a tűz elem, amit a levegő táplál, így keltve életre a lángok erejét. A tűz, mint tisztítótűz elégeti a hibás részeket. Vágyaink és tetteink tükrözik a tisztítótűz erejét. Lángol bennünk, kiégetve a megkövesedett dolgokat. Kemény harcokat vívunk az élettel. Aki nem állja a tűz energiáját, elvész a purgatóriumban, és felemészti a lángok ereje. Ahogy tisztulnak és égnek lelki szennyeink, kicsapódnak a részecskék, mint a pára, így hívva életre a víz elemet, a tisztulás utáni vágyakozással. A tűz tovább forralja vizet, majd az eddigi 3 elem már kezd összecsengeni, és egymást építve tisztítják meg életünket. A víz felszínre hozza a már elégetett és kiválasztott problémáinkat. Amikre már nincs szükség. A mostani Különleges Holdhatással, így a víz energia segítségével, szét tudjuk választani, hogy mik azok a dolgok, amik már nem kellenek az életünkhöz, amik feleslegesek, amiket már a tisztítótűz is felemésztett. Ha ezeket ki tudjuk szűrni, megmarad a tiszta vizünk, a tiszta érzések. A tiszta érzések megvilágosodást hoznak, és már képesek leszünk átlátni, rálátni a tiszta vizű szeretet energiákra. A víz táplálja és élteti az érzelmeket, és ez minél jobban többségbe kerül, annál jobban oltja a bennünk dúló tüzeket, így hozva el a negyedik elem éledését, a Föld elem tisztulását. Ezért van most még a legnagyobb hangsúly az érzelmeken, mert csak ezekkel tudjuk újra életre kelteni a Földünket!
 
Hogyan néz ez ki a mostani fizikai valóságunkban?
Ha képesek leszünk a fentebb leírt módokon kitisztítani a bennünk lappangó negatív érzéseket, és életszemléleteket, akkor létrehozzuk magunkban a tiszta víz, a tiszta szív, a tiszta érzés effektust. Feltöltekezünk az egymástól kapott túláradó szeretettel, hogy többszörös erővel mi is továbbadhassuk azt, áramoltatva azt az energiát (víz), ami a földi tisztuláshoz szükséges, és ami táplálja azt. Ennyire egyszerű a képlet.
Sőt, tovább fokozva:
Tudni kell, hogy a csakráink összeköttetésben vannak egymással. A 4. (szív) csakra a központi csakra, és a tőle majdnem azonos távolságban lévő csakrák energetikailag kiegyenlítik egymást, párt alkotva. Ha az egyik csakrát harmonizáljuk, a másik csakra is reagál rá, és ezeket egymással összhangba is hozhatjuk. Ebből kiindulva, ha képes lesz az emberiség összefogva, és egymást segítve felrezegni a fenti tudatszintre, és kitisztítani a csakrákat, akkor ez a szeretet energia, megnyitva az összes csakrát, addig fokozódik, amíg egy bizonyos frekvenciánál közös erővel életre kel a „kundalíni kígyó”, a megmentő ÉLETENERGIA! De ezt majd egy következő cikkben, ha eljön az ideje.